Oct
29

NEWCASTLE

NEWCASTLE ACADEMY
$75.00
Oct
30

GLASGOW

GLASGOW ACADEMY
$75.00
Oct
31

MANCHESTER

MANCHESTER ACADEMY
$75.00
Nov
02

NORWICH

NORWICH UER
$75.00
Nov
03

SOUTHHAMPTON

SOUTHAMPTON GUILDHALL
$75.00
Nov
05

BIRMINGHAM

BIRMINGHAM ACADEMY
$75.00
Nov
06

BRISTOL

BRISTOL ACADEMY
$75.00
Nov
07

BRIXTON

BRIXTON ACADEMY
$75.00
Nov
09

PARIS

PARIS CABARET SAUVAGE
$75.00
Nov
11

COLOGNE

COLOGNE LIVE MUSIC HALL
$75.00
Nov
12

TILBURG

TILBURG 013
$75.00
Nov
13

FRANKFURT

BATSCHKAPP
$75.00
Nov
15

PRATTELN

KONZERTFRABRIK Z7
$75.00
Nov
16

ANTWERP

TRIX HALL
$75.00
Nov
18

WARSAW

STODOLA
$75.00
Nov
20

MUNICH

MUFFATHALLE
$75.00
Nov
22

MILAN

ALCATRAZ
$75.00
Nov
23

STUTTGART

LKA LONGHORN
$75.00
Nov
25

HAMBURG

DOCKS
$75.00
Nov
27

COPENHAGEN

VEGA MAIN HALL
$75.00
Nov
28

OSLO

SENTRUM SCENE
$75.00
Nov
29

STOCKHOLM

THE ANNEX
$75.00
Dec
01

HELSINKI

THE CIRCUS
$75.00